Använd transponeraren!

Skriv själv ut dina favoritsånger med hjälp av TRANSPONERAREN!    (Obs! Se också video tutorial!)

 Transponeraren är en egen uppfinning som gör det möjligt för vem som helst att skriva ut cittranoter för en sång från vilken sångbok som helst – utan förkunskaper om noter! Den har använts av barnledare, demensvårdare, och av barn under 10 år och fungerat bra.

Bruksanvisning för transponeraren står på dess baksida, och återges här längst ner efter bilderna. Det spelar ingen roll i vilken tonart sången är skriven – man ställer bara in transponeraren på samma antal #- eller b-tecken som står i början på varje notrad i sångboken. Däremot är det inte bra om det står #- eller b- eller återställningstecken mitt i en sång; det betyder att sången inte håller sig till den vanliga skalan och det kommer att låta fel på cittran på det stället.

Det kan vara bra att jobba i par, där den ena håller i transponeraren och kollar sångbokens noter och den andra skriver in bollar/noter på ett tomt cittra notblad (medföljer grundpaketet och finns här på hemsidan att ladda ner). Ta kopior på det tomma notbladet först så kan du skriva andra sånger senare!

Tips:

  • transponeraren har 2 möjliga lägen för flera tonarter. Om du märker att sången går för lågt eller högt, välj det andra läget. Om båda är möjliga, välj den som gör att cittranoterna blir på en lägre nivå eftersom det är mindre trångt där.
  • Du kan strunta i pausmärken, taktlinjer, och olika notvärden (långa, korta) om du vill. Om det finns ”bindebågar” (dvs 2 toner bredvid varandra på samma notlinje med en båge mellan dem), skriv bara en boll i stället för 2 eftersom de bildar en enda lång ton.
  • Om du vill sätta ackord till, kom ihåg att sånger i dur blir i C-dur och använder mest C, F, och G7, ibland kanske Am, Dm. Det är vanligtvis lätt att transponera ackorden – kanske någon bekant kan hjälpa om du är osäker.

Först ställer du in tonarten:

 Sedan hittar du första tonens strängnummer:

 Samma sak med nästa ton:

Snabbt går det med lite övning!

(bruksanvisning direkt från Transponerarens baksida)
HUR DU GÖR CITTRANOTER FRÅN VANLIGA NOTER
1. Välj en sång
(Den får ha vilka som helst # eller b-tecken i början på varje rad men helst inga #, b, eller återställningstecken Nmitt i sången eftersom lillcittran så att säga saknar de svarta tangenterna på ett piano.)

 2. Ställ in Transponeraren på antalet # eller b i tonarten.(syns i början på varje rad i sången).

3. Håll Transponeraren till vänster om sångens första ton
så att notlinjerna i sången och på transponeraren ”matchar”.

4. Se på Transponeraren vilken sträng (1-15) på cittran motsvarar första tonen i sången
(följa notlinjen eller mellanrummet vänsterut från tonen till strängnumret).

5. Rita en boll
på ett tomt cittranotblad (följer med cittragrundpaketet och kan laddas ner från hemsidan) på den rätta strängen notlinje. Rita första bollen längst till vänster så ryms de andra bollarna bättre sedan.

6. Gör samma sak för nästa ton
och rita en boll för den. Du kan strunta i pausmärken, taktlinjer, och olika notvärden (långa, korta) om du vill.

7. OBS! Om det finns ”bindebågar”
(dvs 2 toner bredvid varandra på samma notlinje med en båge mellan dem), skriv bara en boll i stället för 2 eftersom de bildar en enda lång ton.

8. Bind samman alla bollar med en ”röd tråd” när du är klar.
Skriv gärna sångtexten på samma blad.

KLART ATT SPELA!