Om lillcittran

Vad är lillcittran?

Lillcittran är en vidareutveckling av ett mycket gammalt instrument. Enkelt sagt är en cittra en resonanslåda med strängar, en sorts ”laptop” (också kallad lapharp). Treehouse Musics lillcittra har 15 strängar och är stämd i C-durskalan (diatoniskt) med G (kvinten) som lägsta ton. Notbladen ligger direkt under strängarna och visar vägen fram genom melodins toner.

Cittror av olika slag har funnits åtminstone från antikens tid i Grekland, ibland med några få strängar som på dulcimer och den 5-strängade kantelen och ibland som rätt högt utvecklade instrument med tiotals strängar som behärskas endast av professionella utövare. Det finns modeller som man plockar och som man slår (hammerdulcimer), och pianots föregångare, cembalon, är egentligen en utveckling av samma idé.

 Vad är det som är speciellt med lillcittran?
Lillcittran är ett instrument med unika pedagogiska egenskaper:

 Även den som säger
”jag har aldrig spelat ett instrument”
kan spela så gott som felfritt vid första försök,
utan någon som helst handledning!

Detta är möjligt tack vare noterna som ligger direkt under strängarna – den som spelar följer ”den röda tråden” från vänster till höger, spelar en ton för varje not (eller boll, stjärna). Man vet då exakt vilken sträng man skall spela på och behöver då inte kunna läsa noter eller använda sig av den abstraktionsprocessen som krävs för att förvandla noter på ett papper till toner på t.ex. ett piano.

Varför lillcittror? Så här säger Jonathan:

När jag var ung satt jag många timmar i träd eller vid en flod och spelade flöjt. Jag kände mig aldrig ensam, utan sökte genom musiken bli ett med naturen och skapelsen, även om jag inte då tänkte på det i sådana termer. ”Musik börjar med tystnad” brukar jag säga till elever, och med det menar jag att tystnad, och ibland ensamhet, skapar förutsättningar för att vi skall kunna lyssna – till en bäck som brusar, till vinden, fåglarna, till ord eller musik, och till vårt innersta, vår skapande, levande källa. Lillcittran med dess enkla, rogivande ton kan kanske ge barn ett verktyg att uppleva tid och rum, att möta universum och sig själv.

Lillcittran

· är enkel, vacker, ”unplugged”, och har en ton som många beskrivit som ”änglalik”

· väger bara ca 850g och är lätt att ta med vart som helst

· kan spelas i famnen, på golvet, vid ett bord, t o m i sängen eller stående

· tål mycket stryk även om den måste stämmas nu och då

· har testats i flera år och använts med framgång i daghem och skolor där den ger en konkret upplevelse av t.ex. intervallavstånd och notläsningen

· har också använts framgångsrikt i vårdsammanhang: av föräldrar på BB, på barnavdelningar, av handikappade och på mentalsjukhus där den har visat sig inverka positivt på klienters självförtroende och trivsel

· har notblad som ligger under strängarna vilket gör att spelsättet är självklart

· har 15 strängar så att man kan spela 2 hela oktaver (diatoniskt)

· kan fås med färgglada notblad eller i svart-vit för t.ex. äldre personer med nedsatt syn

· kommer med notblad på stadigt 160g papper och har sångtext och bild med (så att också småbarn känner igen sångerna), plus ackord så att man kan kompa på piano eller gitarr

· kommer med en grundsats med 12 sånger och ett modellnotblad för att skapa egna sånger (med Transponeraren kan du lätt göra egna cittranoter från vanliga noter I vilken sångbok som helst, utan att behöva kunna noter).

· kan förvara ”notarkivet” med upp till ca 20 sånger under strängarna – man sätter bara den aktuella sången överst

· låter härlig till gitarr eller pianoackompanjemang och kan spelas även flerstämmigt i grupp eller användas av en kör som samtidigt sjunger

· är mycket förmånlig, och kommer med grundsats med noter, stämnyckel, plektrum, och extra sträng

 Sätt igång och spela!

Lägg noter under strängarna och börja spela från vänster, en gång för varje not eller boll. Följa ”den röda tråden”. Om sången är bekant känner du igen melodien och kan sjunga med. Vissa sånger använder stjärnor, djur, och andra figurer istället för vanliga noter. Ofta har jag gjort mindre djur för snabbare toner och större djur för långsammare toner eller toner man skall vila på.

I sånger skrivna i vanliga noter uppges taktarten i början), där den översta siffran informerar om hur många slag finns i varje takt (valstakt – 1, 2, 3, 1 , 2, 3). Början på varje takt markeras med en ring runt första tonen i takten, som skall betonas. Instrumentet kan hållas i famnen eller ligga på ett bord eller golvet, helst på stabilt underlag. (Om du står och spelar kan du tejpa fast noterna för säkerhets skull.) Klart och behagligt klingar det om du knäpper lätt med plektrum. Om du tappar det som medföljer kan du klippa nya av gamla bankkort eller köpa i en musikaffär.