Tips för lärare

Tips för den som har eller jobbar med barn

OBS! Nu finns handboken på svenska och engelska! (Länkar till förord och innehållsförteckning här nedanför).  Rekommenderas varmt. 

Lillcittran som pedagogiskt verktyg – praktisk handledning för lärare och gruppledare (140 sidor med 115 bilder i färg, spiralhäfte, 25 euro inkl moms, ISBN 978-952-94-4709-1)

Förord och innehållsförteckning

The Zitheroo in Music Education – A Practical Guide for Teachers and Group Leaders (141 pages, 115 color illustrations, spiral binding, 25 euros incl. VAT, ISBN 978-952-94-4703-9)

Preface and table of contents

Här några tips
Om du jobbar med en grupp barn kan det underlätta om man först sjunger genom sången, klappar i takt, betonar första slaget i varje takt och på olika sätt arbetar med rytmen innan gruppen sätter igång och spelar på cittra.

Man kan fråga barnen varför vissa noter/stjärnor/bollar är stora och andra mindre och se om de upptäcker att de små är snabba och de stora långa. Det kan vara lärorikt och roligt att ha barnen att rita eller färglägga eller på olika sätt markera långa noter.

Du kan också ringa in vissa notgrupper eller fraser och sedan ta kopior: om du jobbar med ”Var bor du lilla råtta” kan du ringa in alla svar och ha en del att spela frågorna och de andra svaren. ”Midnatt råder/tomtarnas julvisa” har t.ex. 3 olika notvärden med och det kan vara bra att ringa in de längsta och ge dem till en viss person eller grupp.

Om en sång är klart indelad i olika märkta delar kan man också låta ett barn spela första frasen, följande nästa frasen och gå laget runt. Detta kan ge individer en chans att spela solo och skärper samtidigt de andra barnens uppmärksamhet eftersom de måste lyssna och följa med och veta när det är deras tur.

Barn som har svårt att hålla samma takt som gruppen brukar också klara sig rätt bra när de får tillfälle att spela solo, antingen en fras i en sång eller en hel vers av en kortare sång.

Hemlån, egna kompositioner m.m.
Använd gärna cittran som extraaktivitet för barn som kommer tidigt eller måste vänta på att avhämtas, eller som är färdiga med andra projekt och har extra tid. Det brukar sällan vara störande om ett barn spelar i ett hörn medan andra gör annat, och många barn tycker om att spela genom sånger på egen hand.

Jag har använt ett system med hemlån av cittror, så att förskolebarn kunde spela hemma och engagera hela familjen. Det var uppskattat och barnen var stolta över att kunna visa vad de kunde och undervisa föräldrar och syskon.

Uppmuntra barnen att göra egna kompositioner! Att göra egna sånger är lätt som en plätt—det är bara att vända bladet och rita på baksidan (eller helst ta ett tomt modellnotblad som visar notlinjerna). Sätt punkter där man vill ha en ton och bind sedan ihop tonerna med en ”röd tråd”, ge sången ett namn (och kanske ord och en bild), och spela! Hur mycket arbete som läggs ner på att hitta bra melodier varierar, förstås, men känslan av att ha skapat och kunna spela en egen sång är värdefull. Denna känsla av att ”jag kan skapa” är mycket viktig för barnens inställning till fortsatt engagemang i musicerande både i skolan och utanför.

Vad gäller Transponeraren kan det vara roligt för en klass att jobba i par eller 2-4 barn ihop med en transponerare, och skriva ut en omtyckt sång från en sångbok som sedan kopieras och spelas av just de barnen och kanske sedan av hela klassen. På det sättet får man också omtyckta sånger som cittranoter och bygger upp en repertoar.

Kanon, stämmor, ackord, ackompanjemang…
Lillcittran kan användas som mycket mera än ett soloinstrument. Det är jätte vackert med en lillcittra som spelar t.ex. ”Fjäriln vingad” till gitarrackompanjemang, eller en hel grupp som spelar Beethovens ”Ode to Joy” med pianokomp. Barnen kan spela samma stämma som de sjunger, t.ex., för att sjunga säkrare. Eller så kan man kombinera stämmor i bakgrunden med en solo på cittra. På julkonserter i kyrkan har jag använt dem både som orkester, som stöd för barnkör, och med allsång–allt detta med barn under skolåldern. Jag har använt cittror med en vuxen kör som sjöng ”Byssan lull” i stämmor och spelade cittror samtidigt (stående—det går riktigt bra om man tejpar fast notbilden), och på körfestivalen Norbusangs slutkonsert i Helsingfors Tempelkyrka (i berget) ledde jag 40 isländska flickor som sjöng och spelade på cittra i stämmor allt medan andra använde Maori-rytmpinnar–häftigt. Det är bara att tänka fritt och hitta på!

Andra stämmor kan rymmas med på samma notblad som melodistämman genom att ge olika stämmor olika utseenden: melodistämman med vanliga noter och andra stämman i annan färg, eller en stämma med bollar, en annan med trianglar och den tredje med stjärnor (vilket ritprogram som helst kan hjälpa dig åstadkomma sådant). Flera än 3 stämmor på ett papper kan vara en utmaning, förstås. Behöver du hjälp kan du ta kontakt.

På ett instrument kan man också spela flerstämmigt om man har en melodi och basgång eller kanske parallella terser eller sexter, eller varför inte bara ett slutackord med några toner som man plockar (plektrum måste man lämna bort om inte man spelar tvåhändigt). Den duktige kan förstås spela efter gehör och utan notblad och utveckla lillcittran till ett kompinstrument som knäpper ackord i ett rytmiskt mönster som på dulcimer, kantele eller gitarr.

Om att kompa till cittraspel på gitarr
På lillcittran spelar man nästan alltid i C-dur / A-moll, vilket är lätt att kompa till på piano. Ackorden brukar finnas på lillcittra notbladen. Men som nybörjare på gitarr är C-dur inte så lätt, speciellt eftersom man då behöver F-ackord. Men bland de lättaste ackorden på gitarr är A, D, och E7, och om man sätter capo på tredje bandet får du då ackorden man behöver i C-dur: C, F, G7!

Det är också fullt möjligt att stämma om alla cittror (ett helsteg upp) till D-dur. De kan också klinga bättre i D-dur, och flera sångböcker för skolorna utgår ofta från D-dur som tonart när det är möjligt. Då kan gitarristerna spela lätta ackord: D, Em, G, A7. Bokstäverna på de färdigt tryckta notbladen kommer inte att stämma, men ändå.

(Tips till intresserade: om du vill spela sånger som inte använder sig av durskalan (eller naturlig mollskala) kan det vara knepigt. Det är fullt möjligt att stämma lillcittran kromatiskt och göra notblad med den skalan som utgångspunkt, men vi har valt att i första hand hålla oss till durskalan eftersom avståndet mellan de flesta tonerna växer betydligt när en kromatisk skala används och detta gör det svårare för t.ex. barn. En möjlighet är då att skaffa ett flertal instrument, stämma om några av dem till kromatiska instrument, och plocka fram dem för de sånger där durskalan inte räcker till. Med 15 strängar får du över en oktav också kromatiskt. )