Kuka käyttää piensitraa?

Piensitraa käytetään esimerkiksi kodeissa, perhekeskuksissa, vanhempien kahviloissa, päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa, päiväkerhoissa, musiikkileikkikouluissa, esikouluissa ja peruskouluissa. Piensitralla on myös soitettu synnytyslaitoksilla, lastenosastoilla, vammaisten työkeskuksissa ja mielisairaaloissa, sekä dementiahoidossa ja vanhainkodeissa.

KODISSA

Piensitra on suosittu vanhempien keskuudessa, joilla on pieniä lapsia (tai vasta tulevat vanhemmat) koska se antaa mahdollisuuden musisoida lapselle tai lapsen kanssa, ilman ohjausta tai kursseihin osallistumista. On tietenkin tärkeää, että vanhemmat puhuvat ja laulavat lapsilleen ja lastensa kanssa, ja piensitralla on hyvää aloittaa. Ja niille, joilta laulaminen ei oikein tahdo sujua (esimerkiksi monet isät), piensitra tarjoaa keinon musisoida myös ilman laulua. 4-5-vuotiaat lapset pystyvät jo soittamaan sitraa nuottien mukaan. Piensitra voi olla soitin joka herättää heidän kiinnostuksensa musiikkiin ja antaa lapselle ”minä pystyn”-asenne musiikin tekemiseen – jotain mikä voi olla tärkeää tulevaisuuden kiinnostuksen ja innon kannalta.

(perhekeskus, Tammisaari, valokuvaaja Kjell Svenskberg)

 PERHEKESKUKSET JA VANHEMPIEN KAHVILAT

Perhekeskukset, joissa tulevat vanhemmat tapaavat sekä ennen synnytystä ja sen jälkeen, ovat vielä uutuus Suomessa. Piensitraa on käytetty esittelyiden yhteydessä, joissa on puhuttu pikkulasten aistien kehityksestä ja musiikin roolista lasten ja vanhempien suhteessa. Tulevat vanhemmat ovat saaneet tilaisuuden soittaa piensitralla ja tämä on hyvä alku varsinkin niille, joiden mielestä on helpompaa soittaa pienellä soittimella kuin avata suunsa ja laulaa ryhmän edessä. Jonkin ajan kuluttua käy kuitenkin yleensä niin, että kaikki yhtyvät lauluun. Piensitraa voidaan käyttää samalla tavalla vanhempien kahviloissa – se voi olla käsillä aina kun vanhemmalta tai lapselta tuntuu hyvältä soittaa hetken.

PÄIVÄKODIT, ILTAPÄIVÄKERHOT JA PÄIVÄKERHOT

Useat päiväkodit ovat tilanneet 5-10 piensitraa, jotka käytetään musiikkihetkien yhteydessä ”orkestereissa”, usein pianon tai kitaran säestyksellä. Sitra on ollut suosittu myös joulukonserteissa ja päättäjäisissä. Se voidaan myös antaa yksittäisten lasten tai pienten ryhmien käytettäväksi. Koska piensitran sointu on kevyt ja ilmava, se ei häiritse niin helposti. Neljä lasta on nähty istuvan samassa pöydässä soittamassa täysin eri lauluja, eikä se näyttänyt häiritsevän heitä olleenkaan. Tilanteissa, joissa lapsi on ilmestynyt aikaisemmin kuin muut tai pitää odottaa vanhempiaan vielä muiden lähdettyä, piensitralla on hyvää soittaa kaikessa rauhassa.

 (piensitrakurssi, Turku)

MUSIIKKILEIKKIKOULUT, ESIKOULU, PERUSKOULU

Jotkut lapset pystyvät soittamaan nuottien mukaan jo 4-vuotiaina, mutta esikouluiässä (6 vuotta) tutut laulut sujuvat lähes kaikilta, ainakin soolona. Pedagogisissa tilanteissa, joissa tarkoituksena on saada eri taustoista tulevat lapset toimimaan ryhmässä, piensitra voi antaa hyvän alun. Se toimii hyvin ensimmäisenä melodisena soittimena, komplementtina lauluun, tanssiin, musiikkileikkeihin ja rytmisoittimilla soittamiseen. Peruskoulussa se on ollut suosittu myös viidennen ja kuudennen luokan oppilaiden keskuudessa, ja heiltä sujuvat jo vaikeat rytmit ja moniäänisesti soittaminen.

Koska nuotit toimivat eräänlaisena melodian “EKG:nä”, jossa intervallit voidaan havaita kieliä laskemalla, piensitran käyttämisestä musiikkiteorian opetuksessa on usein hyötyä. Nuottilehdissä, joissa käytetään tavalliset nuottiarvot, myös ensimmäinen painollinen lyönti jokaisessa tahdissa on merkitty sävelen takana sijaitsevalla ympyrällä, mikä tekee tahdin kanssa työskentelemisen helpoksi. Sen lisäksi nuottiarvot on merkitty värikoodilla (sininen: ¼-nuotit, punainen: 1/8-nuotit).

(Tenhola koulu)

SYNNYTYSLAITOKSET

Jo vuonna 1998 sitroihin liittyvä projekti toteutettiin Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytysosastolla, ja siitä lähtien päivähuoneessa on ollut piensitra (kitaran lisäksi). Synnytysosastolla oleskelu kestää yleensä useita päiviä, ja ajatuksena oli että vanhemmille, vauvan vanhemmille sisaruksille ja muille vierailijoille tarjotaan mahdollisuus soittaa sitralla uudelle tulokkaalle. Tietenkin tämä on keino kehottaa laulamiseen – kun laulun sanat lukee nuottilehdestä tuntuu luonnolliselta hyräillä tai laulaa mukana. Vanhemmille sisaruksille piensitralla soittaminen on keino antaa lahjan uudelle vauvalle samalla kun se tarjoaa jotain tekemistä.

LASTENOSASTOT

Yleisiin tiloihin sijoitettu piensitra viihdyttää lastenosastojen potilaat. Nuori potilas, joka selkäleikkauksen takia oli joutunut makaamaan sängyssä useita viikkoja–myös joulun ja uudenvuoden yli–oli iloinen kun hän sai soittaa joululauluja piensitralla.

VAMMAISTEN TYÖKESKUKSET

Useat vammaisille tarkoitetut työkeskukset ja päiväkeskukset käyttävät piensitraa päivän piristämiseksi. Kehitysvammaisilta sitransoitto yleensä sujuu, vaikka muilla soittimilla soittaminen olisikin liian vaikeaa. Ne henkilöstön jäsenet, jotka eivät soita pianoa tai kitaraa, voivat käyttää piensitraa yhteislaulun aikaansaamiseksi.

MIELISAIRAALAT

Piensitraa käytetään sekä lastenosastoilla että askarteluterapian yhteydessä mielisairaaloissa. Oma kokemukseni Tammiharjun sairaalan lastenosastolta näyttää, että piensitra toimii erinomaisesti välineenä, jonka avulla saadaan pojatkin laulamaan ja soittamaan. Ennen joulua vierailin osastolla pari kertaa, minkä jälkeen pojat esiintyivät osaston joulujuhlilla, ja johtivat yhteislaulua vanhempien ja sisarusten ollessa läsnä. Tunne, että “minä osaan”, joka piensitra tuo lapsille on tietenkin tärkeä jokaiselle ihmiselle, mutta erityisesti näille lapsille, joilla on psyykkisiä ongelmia ja jotka usein kärsivät huonosta itseluottamuksesta. En usko, että olisi ollut kovinkaan helppoa saada nämä herkät pojat laulamaan (eli “paljastaa itsensä”; osoittautua haavoittuviksi–laulaminen on jotain hyvin henkilökohtausta!), ellei olisi aloiteltu jollain vähemmän henkilökohtaisella–pienellä soittimella soittamisella.

DEMENTIAHOITO JA VANHAINKODIT

Oman henkilökohtaisen ja kulturellin identiteetin säilyminen on hyvin tärkeää vanhuksien joutuessa vieraisiin hoitoympäristöihin. Tällöin tuttu ja pidetty musiikki voi olla suureksi avuksi. Kun ottaa huomioon, että olin ensi tilassa kiinnostunut piensitran mahdollisuuksista lapsille ja perheille, on kiinnostavaa että yhä useammat vanhuksille tarkoitetut laitokset tilaavat näitä soittimia. Hoitajat voivat olla epävarmoja kun kyseessä on musiikin soittaminen tai johtaminen, mutta piensitra vaikuttaa “vaarattomalta” joten sillä soittaminen tuntuu turvallisemmalta. On myös tullut ilmeiseksi, että vanhainkodeissa asuvista henkilöistä useat– myös dementiasta kärsivät–pystyvät itse soittamaan. Ongelmina ovat olleet vapisevat kädet ja huono näkö, mutta eräässä hoitokodissa huomattiin äskettäin että vanhuksille kielten näkeminen on helpompaa, kun nuotit painetaan värilliselle paperille–ja kaikkien paras väri oli keltainen! Oli hauskaa nähdä henkilökunnan innostuksen, ja samalla oppia uusia asioita. Piensitra voi olla käytännöllinen myös lastenlasten vierailujen yhteydessä: lapsille voi olla vaikeaa keksiä mitä tekisi isoäidin luona vierailun aikana, mutta jos piensitra on käden ulottuvilla lapsi voi viihdyttää sekä itseään että muita soittamalla isoäidille tutut laulut.

TILAISUUKSIA JA KURSSEJA

Oman Myös aikuiset pitävät soittamisesta ja musiikki voi luoda yhteishenkeä ja viihtyisyyttä..

(kurssi Sätra brukissa, Ruotsi)

Mitä sinä teet pikkusitralla? Kerro se meille!   info@treehousemusic.nu