Workshops

Obs! Svenska kulturfonden bekostar workshops upp till 4 x 500 euro per år för skolor och upp till 1000 euro för projekt inom vården. Ansökningar tas emot när som helst och svar fås inom en månad. Gäller dagis, vården, skolor m.fl. Klicka här så kommer du direkt till kulturfondens information.

Några workshops som hållits: Sjundeå daghem, Österby skola (Ekenäs), Jakobs dagis (Houtskär), Vårdö skola (Åland), Snicknäs daghem (Tenala), Kultur, konst & äldrevård (Folkhälsans hus, Esbo), Prästkulla daghem (Raseborg), Folkhälsans seniorhus (Helsingfors), Snappertuna skola, Västanfjärd skola, Junibacken daghem (Sjundeå), Strandnäs skola (Mariehamn, Åland), Degerby daghem (Ingå), Björkebo daghem (Ekenäs), Seminarieskolan (Ekenäs), Helsingfors universitets lärarutbildning, Helsingfors universitets småbarnspedagogik utbildning, Önnestads folkhögskola, Luksia vårdutbildning.

Här är exempel på workshops–ta kontakt så skapar vi något som lämpar sig för era intressen och behov!

Workshop 1:  Lillcittran som verktyg inom förskolan, lågstadiet och fritidsprogram
Målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av lillcittran som instrument och pedagogiskt verktyg och färdigheter som kan behövas för att leda barngrupper.

Intresset för musikinstrumentet växer stadigt och lillcittran används i flera förskolor, lågstadier, eftisar och på barnavdelningar inom vården. Lillcittrans unika pedagogiska möjligheter gör den till ett ypperligt instrument för barn i åldern 4-8, eftersom noterna ligger under strängarna och visar klart vilken sträng som skall spelas näst. Barn kan genast spela bekanta melodier, vilket stärker självförtroendet och bidrar till ett aktivt intresse för musikskapande och positiv inställning till musikundervisningen.

Instrumentet har en vacker klang, är liten, lätt och tål stryk. Det kan spelas av barn eller vuxna som stöd för sångstunder eller kompletteras med t.ex. gitarr- eller pianokomp. Med hjälp av lillcittran kan barn lära sig sjunga och spela nya sånger, prova på flerstämmigt spel och kanon, komponera och spela egna sånger, lära sig urskilja olika toner, intervaller och rytmiska element, förstå repristecken och indelningen i fraser m.m. Cittrorna har använts flitigt för musicerande tillsammans med föräldrar och vid olika evenemang, även julkonserter och avslutningar.

Kursens innehåll:
Under kursen kommer alla att få tillfälle att spela melodier, stämmor, och i kanon. Vi tar bekanta sånger och ser hur vi kan använda dem för att lära ut rytmer och andra musikelement. Deltagarna får tillfälle att leda en sång, och den som spelar gitarr eller piano kan få handledning i lämpliga kompsätt.

Deltagarna väljer sånger från vilken sångbok som helst och med Transponerarens hjälp skriver ut sångerna i cittranoter (inga notkunskaper behövs!). Vi gör notation i bollform och skapar egna sånger. Vi övar att stämma instrumenten med hjälp av en elektronisk stämmare eller stämningsprogram på dator (kan laddas ner kostnadsfritt).

Workshop 2: Lillcittran som verktyg inom vården
Målet med kursen är att ge konkret information och musikupplevelser så att deltagarna känner sig kompetenta att använda lillcittran och uppmuntra klienter till musicerande.

Lillcittran har visat sig vara mycket populär på barnavdelningar och kan även spelas av sängliggande patienter. Lillcittror placerade på BB har också varit i flitig användning, då t.ex. pappor och större syskon kan låna dem till rummet för att spela och nynna eller sjunga för den nyfödda familjemedlemmen. Instrumentet är också till glädje för många förstånds-handikappade och patienter inom mentalvården. Många inom äldreomsorgen har inspirerats och njutit av att spela cittra, även om fysiska bekymmer kan blir ett hinder för vissa. Om den ligger i ett allmänt utrymme kan lillcittran bli till storglädje för många, t.ex. besökande barnbarn. Personalen kan dessutom använda den som stöd vid allsångstillfällen, utan tidigare erfarenhet av musicerande.

Kursens innehåll:
Vi spelar, sjunger, och blir du med instrumentet. Om tillfälle ges, använder vi sedan lillcittror i musicerandet för och med patienter.

Vi samtalar om vikten av att stöda patienters kulturliv och identitet i den ibland rätt opersonliga och för dem främmande vårdmiljön. Eftersom de flesta deltagare antagligen är ovana att leda musik kommer vi att försöka hitta vår egen spontanitet och livslust som utgångspunkt för allt musicerande.

Deltagarna väljer sånger från vilken sångbok som helst och med Transponerarens hjälp skriver ut sångerna i cittranoter (inga notkunskaper behövs!). Vi gör notation i bollform och skapar egna sånger.

Vi övar att stämma instrumenten med hjälp av elektronisk stämmaskin eller stämnings program på dator (kan laddas ner kostnadsfritt).