AP-tuner

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV AP-TUNER 3.06  (windows datorer)

AP-tuner kan installeras och användas på obestämd tid utan avgift, och är bättre än flera andra stämningsprogram som kostar. Bärbara datorer brukar ha inbyggd mikrofon, men annars kan du använda en mikrofon som du kopplar till mikrofon-ingången i datorn (vanligtvis bredvid hörlurar-ingången).

Installation
För att ladda ner programmet klicka här . Har du problem, ta kontakt.

 Användningen av programmet
Öppna programmet på vanligt sätt. För att använda det utan att betala eller registrera dig, välj ”Evaluate AP Tuner 3”.
(Programmet kan användas och spridas fritt men om du är begeistrad och vill stöda utgivarna kan du gå till deras hemsida och se hur du kan betala 35 USD).

Du kan börja använda programmet direkt.

visar energinivån på inkommande signal, dvs hur stark signal det kommer från mikrofonen.

visar vilken ton du nu spelar (ju högre nummer desto högre oktav – cittrans toner rör sig från G4 som lägsta ton upp till G6 som är den översta strängen)

visar i hundradels toner (”cent”) om tonen är för hög (+) eller för låg (-)

4 visar grafiskt om tonen är för hög (till höger) eller för låg (till vänster)

5 visar tonerna relativt till ett visst förhandsbestämt instrument (i bilden en gitarr som har E2 som lägsta och E4 som högsta sträng och är default inställning – se vidare om att ställa in för cittran)[/box]

Anpassa inställningarna för lillcittran
Du behöver inte anpassa inställningarna men kan om du vill.
Om du vill förstora bilden så du ser bättre
Fönstret med AP-tuner är som vilket fönster som helst: dra i ett hörn så kan du göra den större eller mindre.
Om du störs av ”snurrande siffror”
Jag störs av att siffrorna är för noggranna och snurrar hit och dit även om instrumentet är rätt bra stämt—siffrorna visar i tusendels toner eftersom de också visar tiondels cent. För att få det lite bättre kan du:
Gå till ”View”-menyn, ta ”cents label” och välj ”round to 1 cent” istället för 1/10 cent.

Om du vill se cittrans toner/strängar som förhandsinställt instrument (istället för gitarr)

  • Välj ”edit note presets” på ”note”-menyn.
  • Välj ”new” och namnge det som ”cittra” (eller ”lillcittra”) i vänstra kolumnen och
  • skriv (eller markera och kopiera) in i högra kolumnen följande:      G4, A4, B4-C5, D5, E5-F5, G5, A5, B5-C6, D6, E6-F6, G6
  • Välj ”save”, gå sedan till ”note”-menyn igen och under ”note preset” välj ”cittra”.

Nu borde du se alla cittrans strängar till höger, från G4 upp till G6, och när du spelar på en sträng borde du se en markering på den strängen där till höger. På detta sätt kan du helt klart se att du har stämt till rätt ton.

Tips om du vill vara mycket noggrann och har tillgång till stämgaffel
Om du vill kolla exaktheten kan du använda stämgaffel och se om AP-tuner uppfattar tonen som exakt 440. Om inte, beror det på ditt ljudkort. Du kan rätta till detta genom att följa råd under AP-tuners hjälpfiler: under ”recording options”, välj ”sound card calibration (advanced)”. Det är lätt att justera och du behöver göra detta bara en gång.

LYCKA TILL!
Kom ihåg att det behövs bara MYCKET SMÅ RÖRELSER när du stämmer,
och spela alltid på strängen samtidigt som du stämmer – då kan förändringar uppfattas av programmet och du kan se vad som händer.

 TIPS: Om du vill ha ett mycket lätthanterat och bra stämnyckel, beställ en T-formad nyckel av oss!