Vem använder lillcittran?

Vem använder lillcittran? Lillcittran används bl.a. i hemmet, familjecentraler, föräldracaféer, daghem, eftisar, dagklubbar, musiklekisar, förskola och grundskola, men också på BB, barnavdelningar, arbetscentraler för handikappade, på mentalsjukhus, och inom demensvården och på åldringshem.

I HEMMET

Lillcittran är populär bland föräldrar med småbarn (eller t.o.m. väntande föräldrar) eftersom de kan musicera för och med barnen, utan att behöva handledning eller gå på kurs. Det är förstås viktigt att föräldrar talar och sjunger för och med småbarn, men lillcittran kan hjälpa föräldrarna komma igång. Och för den som drar sig för att sjunga (flera pappor, t.ex.) kan lillcittran erbjuda ett sätt att musicera med eller utan sång. Barn från 3-5 år kan spela efter cittranoter och lillcittran blir ett instrument som kan ge mersmak, tända musiklusten, och ge barnet en ”jag kan!” inställning till musikskapand–något som kan vara av vikt för fortsatt engagemang och intresse.

(bilder från Ekenäs familjecenter, fotograf Kjell Svenskberg)

 FAMILJECENTRALER OCH FÖRÄLDRACAFÈER

Familjecentraler där väntande föräldrar bildar grupper som träffas flera gånger både före och efter förlossningen är en nyhet i Finland. Lillcittror har använts i samband med presentationer om spädbarnet sinnesutveckling och musikens och sångens roll i relationen förälder-barn. Alla väntande föräldrar har spelat tillsammans och på det sättet kommit i gång: det kan vara lättare för vissa att knäppa på ett litet instrument än att öppna munnen och sjunga inför en grupp, men när spelet kommit igång brukar det lossa och alla nynnar och sjunger med. Likaså kan lillcittran användas som verktyg på föräldracaféer, kanske med en lillcittra till hands som föräldrar eller barn knäpper på när de har lust.

DAGHEM, EFTISAR, DAGKLUBBAR

Flera daghem har köpt 5-10 lillcittror som används till ”orkesterspel” i samband med musikstunder, ofta med gitarr- eller pianokomp. Det har varit populärt med cittraspel på julkonserter och avslutningar. Lillcittran används också för fritt spel av enskilda barn som sätter sig i ett hörn och spelar en stund, eller ett par-tre barn som turas om på en cittra eller tar ett par cittror och försöker spela tillsammans. Eftersom lillcittrans klang är lätt och luftig stör det sällan andra om någon spelar. Det har också förekommit att fyra barn sitter vid samma bord och spelar helt olika sånger samtidigt, utan att någon av dem såg ut att störas av de andra. Det passar också bra i situationer där ett barn kommer tidigare än andra eller måste vänta en stund när andra har gåt–då kan barnet sitta och spela, i lugn och ro.

(bilder från cittrakurs, Åbo)

MUSIKLEKISAR, FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA

Barn kan klara spel från noter redan från 3-års åldern, men åtminstone vid förskoleåldern (6 år) klarar s.g.s. alla att spela bekanta sånger, åtminstone som solo. När det gäller pedagogiska situationer där man vill få igång en grupp barn med olika bakgrund och förutsättningar är lillcittran också ett lämpligt första melodiska instrumen–som komplement till sång, dans, musiklek, och spel på rytminstrument. I grundskolan har den varit populär också bland barn som går på femte och sjätte klass, och de klarar av rätt svåra rytmer och spel i stämmor.

Eftersom noterna är egentligen en sorts ”EKG” av melodin, där man genast kan upptäcka intervaller genom att räkna strängar, finns det flera fördelar med lillcittran som verktyg i utlärandet av musikteori. De notblad som använder vanliga notvärden har också det första, betonade slaget i varje takt markerat med en ring bakom tonen som gör det lätt att jobba med takten. Notvärden är dessutom färgkodade (blå för fjärdedelsnoter, rött för åttondelsnoter).

(barn från Tenala lågstadieskola)

BB

Redan 1998 började ett projekt med cittror på Västra Nylands kretssjukhus BB, och sedan dess har en lillcittra funnits i dagrummet (en gitarr finns också). Eftersom vistelsen på BB är vanligtvis flera dagar har tanken varit att föräldrar, den nya babyn äldre syskon, eller andra kan låna instrumentet till rummet och spela för nykomlingen. Det är också ett sätt att uppmuntra till sång, förstås, eftersom sångtexterna finns ju på notbladen och det blir naturligt att nynna eller sjunga med. För äldre syskon kan spel på lillcittran vara ett sätt att bidra, att ge en gåva till babyn samtidigt som de själva får sysselsättning.

BARNAVDELNINGAR

Barnavdelningar använder också lillcittran som sysselsättning för barn, med lillcittran placerad i allmänna utrymmen. En ung patient som pga ryggoperation låg flera veckor (också över jul och nyår) var glad att kunna spela julsånger på lillcittra i sängen.

ARBETSCENTRALER FÖR HANDIKAPPADE

Flera arbetscentraler och dagcenters för handikappade använder lillcittran som extra krydda i tillvaron. Många utvecklingsstörda kan spela lillcittra, fast de inte lyckats komma igång på andra instrument. Personal som inte spelar gitarr eller piano kan också använda lillcittran som hjälpmedel för att få igång allsång.

MENTALSJUKHUS

Lillcittran används både på barnavdelningar och inom sysselsättningsterapin på mentalsjukhus. Min egen erfarenhet från Ekåsen sjukhusets barnavdelning visar att lillcittran fungerade utmärkt som ett verktyg för att få också pojkar att sjunga och spela. Jag behövde bara ett par besök före jul att introducera instrumentet, varefter pojkarna uppträdde på avdelningens julfest och på det sättet ”ledde” allsången med föräldrar och syskon närvarande. Känslan av att ”jag kan!” som barnen får med lillcittran är förstås viktig för alla människor, men speciellt för barn med psykiska bekymmer som ofta lider av negativ självbild. Inte heller tror jag att det skulle ha varit lätt att få dessa känsliga pojkar att sjunga (och därmed ”avslöja” sig, visa sig sårbara–sång är väldigt personlig!) om inte uppmärksamheten först riktades på något mindre personlig–spel på ett litet instrument.

DEMENS- OCH ÅLDRINGSVÅRD

Att bevara ens personliga och kulturidentitet är mycket viktig när äldre hamnar i främmande vårdmiljöer. Bekant och omtyckt musik kan vara till stor hjälp i detta. Eftersom jag först och främst tänkte på lillcittrans möjligheter för barn och familjer är det intressant att fler och fler institutioner för äldre och dementa beställer instrument. Många vårdare känner sig osäker när det gäller att leda eller använda musik, men med den ”ofarliga” lillcittran känns det tryggt. Det har också visat sig att flera av de boende på åldringshem, också dementa, kan spela. Bekymmer med darriga händer och dålig syn kan vara ett problem, men ett hem för dementa visade mig nyligen att det blev betydligt lättare för de äldre att se strängarna om notbladen kopierades på färgat papper istället för vitt–och att gult papper var allra bäst! Det var roligt att se personalens engagemang och att lära mig nya saker. OBS! Lillcittran kan också vara bra för barnbarn som kommer på besök: det kan vara svårt för barn att veta vad de skall göra under ett besök till farmor, men om lillcittran ligger nära till hands kan barnet genom att spela ”En sjöman älskar havets våg” eller andra sånger både sysselsätta sig själv och göra en konkret och välkommen insats för farmor och familjen.

PÅ TILLSTÄLLNINGAR OCH SEMINARIER MED VUXNA

Också vuxna tycker om att spela, och musiken kan skapa gemenskap och hjälpa en grupp komma igång inför dagens program, t.ex.

(kurs på Sätra bruk, Sverige)

Vad gör du med lillcittran? Skriv gärna och berätta!   info@treehousemusic.nu