Allmänt om noter och notpaket

Här finns ca 250 färdiga sånger. Det är bara att notera namnen på de notpaket du vill ha och beställa. Priset per paket beror på antalet paket du beställer (se prislistan). Varje notpaket innehåller minst 6 sånger i färg tryckta på 160g papper med sångtext, ackord, och bild.

Obs! Paket 1 och 2 (på ett språk) medföljer alltid när du beställer en cittra.

(Till skolor och institutioner: vid köp av 10+ instrument kan ni fritt välja 12 sånger  (som skickas i 10+ exemplar) istället för att hålla er till paket 1 och 2. Också vid notbeställningar kan alla som beställer noter göra ”egna” paket om dessa beställs i minst 10 exemplar.)

Om du behöver noter för musikanter med nedsatt syn, ta kontakt.

Saknar du dina favoriter? Kanske de är skyddade av copyright och jag saknar rätt att sälja dem, men med vår egen uppfinning ”Transponeraren” kan även den mest ”icke-notkunniga-icke-musikaliska” personen över 8 år ta en sångbok (bibban har många!) och skriva ut och spela sånger på lillcittran! Kolla under ”Råd” och se på youtube hur man gör.

Glöm inte heller att du kan ladda ner tomma notblad i rätt storlek (som pdf) här på hemsidan.

Vi uppmuntrar förstås till egna kompositioner! (flera tips under ”Råd”)