Förändringar hösten 2023

Efter att ha importerat och försökt förbättra ryska och amerikanska cittror började Treehouse Music 2002  från grunden och utvecklade en helt ny handgjord modell som vi i över 20 år producerade här i Finland i samarbete med snickaren Alf Malm. Liknande instrument fanns inte inom EU.

Åren har gått och läget är nu ett annat. Från hösten 2023 produceras själva instrumentet enligt vår modell av ett musikföretag inom EU som i många år tillverkat högklassiga violiner, gitarrer och olika folkinstrument. Resultatet blir faktiskt högre kvalitet men inte högre priser. Alla noter kommer fortfarande att skapas, tryckas och skäras för hand här i Finland.  (Noternas storlek är lite större än i gamla modellen.)

Här till vänster våra gamla och till höger våra nya:

Ett fåtal lillcittror av vår egen produktion finns kvar i lagret – ta kontakt om du är intresserad. Priset är det samma.

Här vår snickare Alf Malm: